تقویم اقتصادی – سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 1:15   NZD ** تراز تجاری (ماهانه) (سپتامبر) -1,017M -1,015M -282M 1:15   NZD ** تراز تجاری (سالانه) (سپتامبر) 1,710M 1,420M 9:30   AUD ** سخنرانی بلووک - معاون رئیس رزرو بانک استرالیا 14:30   EUR ** تعداد کل فرانسوی هایی که به دنبال...

تقویم اقتصادی – دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین تمام روز HKD تعطیل هنگ کنگ - تعطیل تمام روز NZD تعطیل تعطیلی روز کارگر - نیوزیلند 9:00   GBP ** شاخص وبسایت اینوستینگ برای پزیشن های باز پوند / دلار 45.7% 43.7% 9:00   USD ** شاخص وبسایت...

تقویم اقتصادی – جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 1:15   NZD *** شاخص تورم مصرف کننده (فصلی) (سه ماهه 3) 0.7% 0.9% -0.5% 1:15   NZD ** شاخص تورم (سالانه) (سه ماهه 3) 1.4% 1.7% 1.5% 1:30   USD ** سخنرانی کاپالان - عضو کمیته بازار آزاد فدرال...

تقویم اقتصادی – پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 2:00   AUD ** سخنرانی دبله - معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا 4:00   AUD ** شاخص اعتماد در فعالیت های تجاری سه ماهه بانک ملی استرالیا  -15 9:30   EUR ** شاخص اعتماد مصرف...

تقویم اقتصادی – چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 0:00   USD ** گزارشات هفتگی ذخایر نفتی بخش خصوصی امریکا 0.584M -1.900M -5.422M 9:30   GBP ** شاخص تورم (ماهانه) (سپتامبر) 0.4% 0.5% -0.4% 9:30   GBP *** شاخص تورم (سالانه) (سپتامبر) 0.5% 0.5% 0.2% 9:30   GBP ** شاخص تورم تولید کننده (ماهانه) (سپتامبر) 1.1% -0.4% -0.4% 11:00   EUR *** سخنرانی لاگارد -...

تقویم اقتصادی – سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 1:00   NZD ** شاخص اعماد تجاری در شش ماه آینده (سه ماه 3) -40% -63% 2:30   AUD ** سخنرانی کنت - معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا 4:00   AUD *** انتشار صورتجلسه رزرو بانک...

تقویم اقتصادی – دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 3:20   JPY ** تراز تجاری 0.48T 0.35T 3:20   JPY ** صادرات (سالانه) (سپتامبر) -4.9% -2.4% -14.8% 3:20   JPY ** تراز تجاری (سپتامبر) 675.0B 989.8B 248.6B 5:30   CNY ** سرمایه گذاری در بخش های غیر منقول (سالانه) (سپتامبر) 0.8% 0.8% -0.3% 5:30   CNY ** تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه 3) 2.7% 3.2% 11.5% 5:30   CNY *** تولید...

تقویم اقتصادی – جمعه ۲۵مهر ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 0:00   USD *** سخنرانی کاشکاری 1:00   NZD ** شاخص مدیران خرید بخش های تجاری (سپتامبر) 54.0 50.7 3:00   JPY ** نرخ تورم در سطح ملی (سالانه) (سپتامبر) -0.4% -0.4% 11:30   EUR ** شاخص تورم ایتالیا (ماهانه) (سپتامبر) -0.7 -0.6% -0.6% 12:30   EUR *** شاخص تورم کالاهای...

تقویم اقتصادی – پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 0:00   USD ** گزارش هفتگی ذخایر نفتی موسسه پترولیوم امریکا -5.422M -2.300M 0.951M 1:15   AUD ** سخنرانی لووه - رئیس بانک مرکزی استرالیا 1:30   USD ** سخنرانی کاپالان - عضو کمیته بازار آزاد فدرال...

تقویم اقتصادی – چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 3:00   AUD ** تغییر در سطح اطمینان مصرف کننده به فعالیت اقتصادی (اکتبر) 11.9% 18.0% 3:30   AUD ** شاخص فروش خانه های جدید (ماهانه) -14.4% 8:00   JPY ** شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (آگوست) 1.0% 1.7% 8.7% 10:30   EUR ** شاخص تورم...