چهارشنبه, مارس 3, 2021

تقویم اقتصادی – دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین تعطیل USD تمام روز روز ریاست جمهوری در ایالات متحده تعطیل تعطیل HKD تمام روز تعطیلات سال نوی هنگ کنگ تعطیل تعطیل CAD تمام روز روز خانواده در کانادا تعطیل تعطیل CNY تمام روز تعطیلات سال نو چین تعطیل 3:20   JPY ** تولید...

تقویم اقتصادی – جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین تمام روز SGD تعطیل تعطیلات سال نو - سنگاپور تعطیل تمام روز HKD تعطیل تعطیلات سال نو - هتگ کنگ تعطیل تمام روز CNY تعطیل تعطیلات سال نو - چین تعطیل تمام روز MYR تعطیل تعطیلات سال نو...

تقویم اقتصادی – پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین تمام روز   JPY تعطیل روز ملی ژاپن تعطیل تمام روز   CNY تعطیل فستیوال بهار - چین تعطیل 1:15   NZD ** خرده فروشی ها با کارت های بانکی (ماهانه) (ژآپن) -0.4% -0.6% 3:00   AUD ** شاخص احساساست مصرف کننده   -4.5% 3:31   GBP ** تغییرات قیمت...

تقویم اقتصادی – چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 1:00   USD ** گزارش هفتگی ذخایر نفتی بخش خصوصی امریکا -3.500M 1.340M -4.261M 3:00   AUD ** شاخص احساساست مصرف کننده  (فوریه) 1.9% -4.5% 4:00   AUD ** پروانه های ساختمانی صادر شده (ماهانه) 10.9% 2.6% 5:00   CNY ** شاخص تورم (سالانه) (ژانویه) -0.3% -0.1% 0.2% 5:00   CNY ** شاخص تورم...

تقویم اقتصادی – سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 3:31   GBP ** کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس برای تغییر ارزش فروش در همان فروشگاه ها (سالانه) (ژانویه  7.1% 4.8% 4:00   AUD ** شاخص اعتماد مصرف کننده بانک ملی استرالیا...

تقویم اقتصادی – دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین تمام روز تعطیل نیوزیلند - روز ملی  تعطیل 3:20   JPY ** تراز تجاری (دسامبر) 1.166T 1.040T 1.878T سیال   CNY ** تراز تجاری (دلار) 78.17B 10:15   CHF ** نرخ بیکاری (ژانویه) 3.7% 3.4% 3.5% 10:15   CHF ** درصد افراد بیکار و یا شاغلینی که به دنبال کار...

تقویم اقتصادی – جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 1:30   AUD ** سخنرانی لووه - رئیس بانک مرکزی استرالیا 3:00   JPY ** شاخص تغییر در میزان تورم مصارف عمومی خانگی (ماهانه) (دسامبر) 0.9% -1.9% -1.8% 3:00   JPY ** شاخص تغییر در میزان تورم...

تقویم اقتصادی – پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 1:15   NZD ** تغییر در مجوز های ساختمانی صادر شده (ماهانه) (دسامبر) 4.9% 1.2% 1:30   USD ** سخنرانی مستر - عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو 2:35   USD ** سخنرانی کاپلان - عضو...

تقویم اقتصادی – چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 1:00   USD ** گزارش هفتگی ذخایر نفتی موسسه پترولیوم امریکا -4.261M 0.367M -5.272M 1:15   NZD *** تعییر در شاخص شاغلین (فصلی) (سه ماهه 4) 0.6% -0.8% -0.8% 1:15   NZD ** نرخی بیکاری (سه ماهه 4) 4.9% 5.6% 5.3% 4:00   AUD ** پروانه های ساختمانی...

تقویم اقتصادی – سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین 5:00   AUD ** سخنرانی لووه - رئیس بانک مرکزی استرالیا   7:00   AUD *** تصمیم گیری نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (ژانویه) 0.10% 0.10% 0.10% 7:00   AUD *** بیاینه تصمیم گیری نرخ بهره بانک مرکزی...