تقویم اقتصادی پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

0
ساعت
ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین
1:15   NZD ** تراز تجاری (سالانه) (دسامبر) 2,940M 3,300M
1:15   NZD ** تراز تجاری (ماهانه) (دسامبر) 17M 290M
3:20   JPY ** شاخص خرده فروشی (سالانه) (دسامبر) 0.3%- -0.4% 0.6%
11:30   CHF ** نشست سالانه سازمان جهانی اقتصاد
11:30   EUR ** سخنرانی انریا – عضو بانک مرکزی اروپا
14:30   EUR ** عملکرد اوراق قرضه ده ساله ایتالیا 0.65% 0.59%
16:30   EUR ** شاخص تورم آلمان (ماهانه) (ژانویه) 0.8% 0.4% 0.5%
16:30   RUB ** ذخایر ارزی بانک مرکزی (دلار) 592.7B 590.4B
17:00   USD *** تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه 4) 4.0% 4.0% 33.4%
17:00   USD ** تغییرات قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه 4) 1.9% 2.4% 3.7%
17:00   USD ** تراز تجاری کالایی (دسامبر) 82.47B- -85.49B
17:00   USD *** ادعاهای اولیه بیکاری 847K 875K 914K
17:00   USD ** شاخص خرده فروشی به غیر از خودروها (دسامبر) 1.1% 0.4%
17:00   CAD ** تغییرات در صدور مجوز های ساختمانی (ماهانه) (دسامبر) 4.1%- -5.0% 12.5%
18:30   USD ** تغییر در فروش خانه های نوساز (ماهانه) (دسامبر) 1.6% 1.9% -12.6%
18:30   USD *** فروش خانه های جدید (دسامبر) 842K 865K 829K
18:30   EUR ** سخنرانی وورملینگ – عضو بانک مرکزی آلمان  
19:30   RUB ** شاخص خرده فروشی (سالانه) (دسامبر) 3.6%- -2.5% -3.1%
19:30   RUB ** نرخ بیکاری (دسامبر) 5.9% 6.1% 6.1%
20:45   EUR ** سخنرانی شنابل – عضو بانک مرکزی اروپا
21:30   RUB ** تولید ناخالص داخلی ماهانه (سالانه) -3.7%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here