تقویم اقتصادی چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

0
ساعت
ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین
1:00   USD ** گزارش هفتگی ذخایر نفتی بخش خصوصی امریکا -5.272M 0.603M 2.562M
4:00   AUD *** شاخص تورم (فصلی) (سه ماهه 4) 0.9% 0.7% 1.6%
4:00   AUD ** شاخص تورم (سالانه) (سه ماهه 4) 0.9% 0.7% 0.7%
4:00   AUD ** شاخص اعتماد مصرف کننده در فعالیت های تجاری (دسامبر) 4 12
4:00   AUD ** تورم قیمت کالاهای نه چندان گران قیمت (فصلی) (سه ماهه 4) 0.4% 0.4% 0.4%
10:30   EUR ** شاخص اعتماد مصرف کننده در فعالیت های تجاری (فوریه) 15.6%- -7.9 -7.5
11:30   CHF ** نشست سالانه سازمان جهانی اقتصاد 
14:10   EUR ** تغییرات سود اوراق قرضه آلمانی 0.450%- -0.520%
14:30   EUR ** تعداد کل افراد جویای کار در فرانسه 3,586.8K 3,586.3K
17:00   USD *** سفارشات کالاهای اساسی با دوام (ماهانه) (دسامبر)  0.7% 0.5% 0.8%
17:00   USD ** سفارشات کالاهای با دوام (ماهانه) (دسامبر) 0.2% 0.9% 1.2%
19:00   USD *** گزارش هفتگی ذخایر نفتی بخش های دولتی -9.910M 0.430M 4.351M
19:00   USD ** گزارش هفتگی ذخایر نفتی در کوشینگ -2.281M -4.727M
22:30   USD *** بیانیه نشست فدرال رزرو
22:30   USD *** تصمیم گیری نرخ بهره فدرال رزرو 0.25% 0.25% 0.25%
23:00   USD *** کنفرانس مطبوعاتی فدارال رزرو

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here