تقویم اقتصادی – جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

0
ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین
13:30   EUR

**

تعداد کل افرادی که در فرانسه به دنبال کار می باشند 3,621k 3,792.5K
16:00   USD

***

سفارشات کالا های با دوام اساسی (ماهانه) (آگوست) 0.4% 1.2% 3.2%
16:00   USD

**

سفارشات کالاهای با دوام (ماهانه) (آگوست) 4% 1.5% 11.7%
20:30   USD

**

تعداد دکل های نفتی فعال بیکر هیوز  183 179
20:30   USD

**

تعداد کل دکل های نفتی بیکر هیوز 261 255
22:40   USD

**

سخنرانی ویلیامز – عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
23:00   AUD

**

تعداد کل قراداد های خرید آووسی 16.3K 16.2K
23:00   JPY

**

تعداد کل قراداد های خرید خالص ین 29.6K 22.9K

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here