تقویم اقتصادی – پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

0
ساعت ارز / کشور اهمیت عنوان خبر کنونی پیش بینی پیشین
2:00   NZD ** تراز تجاری (ماهانه) (آگوست) -353M 447M
2:00   NZD ** تراز تجاری (سالانه) (آگوست) 1,340M 50M
3:20   JPY ** بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ژاپن
10:30   TRY ** میران استفاده از قابلیت تولید کشور (سپتامبر) 74.6% 73.3%
11:00   CHF *** تصمیم گیری نرخ بهره بانک مرکزی سوئیس -0.75% -0.75%
11:00   CHF *** گزارش ارزیابی سیاست پولی بانک ملی سوئیس
11:30   EUR ** شاخص انتظارات تجاری آلمان (سپتامبر) 97.7 98 97.2
11:30   EUR ** شاخص وضعیت کنونی تجاری (سپتامبر) 89.2 89.5 87.9
11:30   EUR *** شاخص وضعیت کنونی تجاری و انتظارت شش ماه آینده (سپتامبر)  93.4 93.8 92.5
11:30   EUR ** انتشار بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا
13:00   EUR ** حجم سرمایه گذاری های بلند مدت بانک مرکزی اروپا  174.5B 1,308.4B
13:30   GBP ** شاخص انتظارات تجاری صاحبان بیزنس (آگوست) -35 -46
14:30   TRY *** نرخ بهره وام های کوتاه مدت یک هفته ای (سپتامبر) 10.25% 8.25% 8.25%
14:30   TRY *** نرخ بهره وم های دریافتی شبانه (سپتامبر) 8.75% 6.75%
14:30   TRY ** نرخ بهره وام های ارایه شده شبانه (سپتامبر) 11.75% 9.75%
16:00   USD *** ادعاهای اولیه بیکاری 870K 840K 860K
16:30   RUB ** ذخایر ارزی بانک مرکزی (دلار) 590.9B 591.8B
17:30   GBP *** سخنرانی بیلی – رئیس بانک مرکزی بریتانیا
17:30   USD *** شهادت پاول در کنگره 
17:30   USD ** شاخث تغییرات فروش خانه های نوساز (ماهانه) (آگوست) 4.8% -0.1% 14.7%
17:30   USD *** میزان فروش خانه های نوساز (آگوست) 1,011k 895K 965K
17:30   USD ** سخنرانی وزیر خزانه داری – استیورن منوچین
21:30   USD ** سخنرانی ویلیام – عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here